Bird Embroidery Pillow

Vagabond Vintage

Cotton Bird Embroidery Pillows in available as shown in black or white measures 18 x 18